Jinichi Kiyomizu

Father of Tokutaro Kiyomizu

Description:
Bio:

Jinichi Kiyomizu

Legacies: Heroic Destinies smokejmt